Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Beschouwingen kadernota 2019

Financiële zorgen en moeilijke keuzes” dat zou de titel van de kadernota 2019 kunnen zijn die vandaag aan ons voorligt. Al bij de begroting voor 2019 was duidelijk, dat er financiële keuzes gemaakt moesten worden, om tot een sluitende begroting en meerjarenbegroting te komen. Al dit najaar had u met een vooruitziende blik intern de discussie kunnen voeren over te nemen maatregelen en dialoog voor korte en lange termijn kunnen aangaan met de vijf O’s. Dat is een gemiste kans. Overigens stellen wij voor niet de hele collegeperiode uit te trekken voor de verkenning met de partners, maar daar een kortere tijd voor uit te trekken. Bijstellen en aanvullen kan rond de reguliere begrotingsbehandelingen. 

Lees verder…

Gepubliceerd op 23-06-2019 - Laatst gewijzigd op 23-04-2021