Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Brief over slechte communicatie mbt ophalen plastic, drankkartons en blik.

  De fractie D66 heeft een brief geschreven over veel vragen die er zijn of het plastic, drankkartons en blik nu wel of niet in 2021 nog wordt opgehaald.  Ook zijn  mensen teleurgesteld dat de site/app "mijnafval" niet meer werkt. Op die site kan een inwoner zien, hoeveel hij bij de milieu straat in de betaalde…

  • Gepubliceerd op 29 december 2020
 • Brief over inspraak/participatie bewoners Bazuinlaan bij reconstructieplannen

  Vanuit meerdere bewoners aan de bazuinlaan krijgen we berichten over zorgen over het reconstructieplan. men ziet dat een aantal parkeerplaatsen verdwijnen, daar waar de druk in de straat erg hoog is. Ook heeft men het gevoel dat de ambtenaren niet goed luisteren naar suggesties en alternatieven vanuit de bewoners. Bewoners hebben de indruk dat de…

  • Gepubliceerd op 4 december 2020
 • Brief over communicatie werkzaamheden N640

  Brief over de communicatie naar raad en bewoners over planning werkzaamheden rond de N640, de weg van Etten-Leur naar Hoeven. De bewoners kregen signalen over uitstel werkzaamheden en zijn daarover niet actief geïnformeerd. Ook de raad was niet actief geïnformeerd hierover en moest in de krant lezen wat er speelde. Onze…

  • Gepubliceerd op 27 oktober 2020
 • Vervolg brief over participatie bouwplan Hoge Neerstraat

  Het antwoord wat onze fractie kreeg op de eerste brief was teleurstellend. De fractie heeft daarom een nieuwe brief geschreven. In de brief dringen wij nadrukkelijk aan op het betrekken van de wijkbewoners en een ruime kring omwonenden. Het risico is, dat het vertrouwen in het college daalt en er veel bezwaar gemaakt zal worden.…

  • Gepubliceerd op 27 oktober 2020
 • Participatie bij bouwplannen Hoge Neerstraat 2

  Brief van de fractie aan het college van B&W over de zorgen rond de participatie van bewoners bij bouwplannen op de hoek Hoge Neerstraat/Vlaamse Schuur. Met de plannen verdwijnt er veel groen op die plek, een mooie groen afbakening van een achter gelegen boerderij. Het tast het gezicht aan van de wijk.…

  • Gepubliceerd op 25 september 2020
 • Brief over informatieachterstand raad bij bouwplannen

  In de media zien we regelmatig nieuwe bouwplannen voorbij komen, vaak gaat het om inbreidingsplannen, soms om sloop en nieuwbouw. We weten dat voor een aantal van die plannen geen vergunningen of bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn. Maar dat wil niet zeggen, dat het college ons niet hoeft et informeren. D66 vraagt een overzicht van de plannen.…

  • Gepubliceerd op 10 juli 2020
 • Brief over controle op aanbieden huisvuil

  D66 krijgt regelmatig berichten van inwoners over te vroeg weggezet huisvuil, met name plastic. Ook het vaak laat weghalen van geleegde containers is veel mensen een doorn in het oog. Hoewel wij bewust zijn van de geringe capaciteit van onze BOA's vragen we het college toch om meer toezicht te houden op…

  • Gepubliceerd op 18 april 2020