Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 mei 2021

Verkoop van Goghkerk, weer een blokkade uit deel van de raad.

Op 25 mei behandelde de raad het voorstel van het college over de verkoop Van Goghkerk.
Rond de verkoop van deze kerk speelt naar onze mening de emotie meer mee dan de ratio. Helaas heeft opnieuw een meerderheid van de raad tegen het voorstel gestemd. Zorgelijk, want we missen daarmee op cultureel en toeristisch gebied een enorme kans. Een kans die zeker ook onze horeca en detailhandel geen windeieren zou leggen. Ten tweede zou de verkoop uiteindelijk over de komende jaren een behoorlijk bedrag aan bezuiniging opleveren. Geld dat dan prima elders is in te zetten, bijvoorbeeld voor onze verenigingen.

Resultaat:
Men valt over het feit dat er een ton meer moet voor het onderhoudsfonds. Echter dat geld hebben we zo wie zo nodig, ook als we de kerk als eigendom houden. Vooralsnog zijn de kosten per jaar hoger dan het subsidie bedrag dat we anders zouden betalen. Er is meer zekerheid gegeven (Provincie staat achter de van Goghsites stichting) en weliswaar een iets hogere lening, maar wel met de afspraak dat na tien jaar de rente herzien wordt, of het hele bedrag wordt afgelost. Het subsidie bedrag per jaar ging onder deze voorwaarde terug van 36000 naar 20000 euro met de afspraak dat steeds op basis van de exploitatie gekeken wordt welk bedrag nodig is. Er is weinig geloof in de zekerheden, maar heeft men wel goed geluisterd en naar de cijfers gekeken?

Steekproef
Overigens vragen wij ons af waar APB en Ons Etten-Leur zich baseren als zij zeggen dat een ruime meerderheid van de inwoners tegen de verkoop is. Dit moet dan op een representatieve steekproef gebaseerd zijn en die is naar onze mening niet gehouden, een referendum was dan eerder op z’n plaats geweest en dat had mogelijk geweest immers deze hebben wij nog steeds in Etten-Leur (overigens destijds een voorstel vanuit onze fractie toen referenda net mogelijk waren en die verordening is niet ingetrokken).

D66 Etten-Leur is nog steeds van mening, dat het beheer van dit cultureel erfgoed in goede handen is bij de Stichting van Goghsites NV. Dit heeft men ook duidelijk in hun vaandel staan.
Al met al dus niet het beste besluit naar onze mening.
Lees onze inzet : Van Goghkerk