Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 december 2020

Brief over zorgen bewoners Bazuinlaan over reconstructieplannen

De fractie van D66 krijgt vanuit verschillende bewoners aan de bazuinlaan signalen dat het proces met particiaptie/inspraak niet goed loopt. De bewoners constateren dat er parkeerplaatsen verdwijnen, terwijl de druk op parkeerplaatsen juist erg groot is. Ook klagen de bewoners over het feit, dat men zich niet goed gehoord voelt in de gesprekken met de gemeente. Deze zorgen brengen we over op het college en vragen om op korte termijn bestuurlijk in gesprek te gaan.

Brief zorgen participatie Bazuinlaan