Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 september 2019

Brief over huisvesting arbeidsmigranten

Betreft: Huisvesting arbeidsmigranten

Geacht college,

Etten-Leur heeft een goed beleid wat betreft huisvesting arbeidsmigranten bij de agrarische sector. Daarnaast worden er ook arbeidsmigranten gehuisvest binnen bestaande woningen die veelal zijn aangekocht door het bedrijf waarvoor de arbeidsmigranten werken. Op zich is dat ook een goede regeling, waarbij ook steeds kritisch gekeken wordt naar het percentage woningen in een postcode/straat om voor een goed evenwicht te zorgen.

Bovenstaande beleid zorgt er echter wel voor, dat in toenemende mate juist goedkopere koopwoningen niet meer beschikbaar komen voor woningzoekenden die juist in die categorie woningen zoeken. Hierover is op inbreng van inwoners van Etten-Leur in onze laatste “Vertel het de D66 fractie” van afgelopen woensdag een gesprek gevoerd en werden de zorgen hierover met onze fractie gedeeld.

Mede omdat de komende jaren weinig goedkopere koopwoningen gebouwd gaan worden, we refereren hier ook aan de brief van GroenLinks over dit onderwerp, baart deze ontwikkeling ons zorgen.
Om dit proces tegen te gaan zou het in onze ogen verstandig zijn serieus werk te maken van andere vormen van huisvesting zoals woonvormen waar meer arbeidsmigranten op een juiste wijze kunnen worden ondergebracht. Op dit gebied zien we in Roosendaal en Steenbergen een proactief beleid, een beleid dat mogelijk ook door Etten-Leur ter hand genomen kan worden.

D66 heeft dan ook de volgende vragen:

  1. Gaat het college binnenkort de huidige regeling huisvesting arbeidsmigranten actualiseren?
  2. Is het college het met ons eens, dat we moeten voorkomen, dat steeds meer woningen voordeze doelgroep een belemmering vormen voor het verkrijgen van goedkopere koopwoningenvoor woningzoekenden?
  3. Is het college bij een eventuele herziening bereid, om de raad voorstellen te doen naar anderevormen van huisvesting voor arbeidsmigranten en daarbij ook te kijken naar de voorbeelden in bijvoorbeeld Roosendaal en Steenbergen?

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet
Fractie D66 Etten-Leur
Ron Dujardin

Fractievoorzitter.

Download de originele brief