Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 oktober 2018

Brief “Actieprogramma Kansrijke Start”

Onderstaande brief schreef ons fractielid Carola Groenen aan het Etten-Leurse College van B&W:

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Etten-Leur, 7 oktober 2018

Betreft: Actieprogramma Kansrijke Start

Geacht college,

De gezondheid van een kind rond de geboorte blijkt steeds duidelijker een belangrijke voorspeller te zijn van problemen op latere leeftijd. Gemeenten, JGZ en verloskundigen kunnen hierin het verschil maken.

Via een recent gepubliceerd actieprogramma Kansrijke Start roept minister H. De Jonge o.a. gemeenten op hieraan actief hun bijdrage te leveren. Het actieprogramma biedt daarvoor concrete instrumenten o.a. hoe het beleid te onderbouwen en hoe als gemeente een sleutelrol te vervullen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start

D66 vindt dat ieder kind het verdient, om de best mogelijke start van zijn, of haar leven te krijgen en zo een optimale kans voor een goede toekomst. Circa 14% van de kinderen heeft geen goede start door sociale riscofactoren en het gebrek aan beschermende factoren. Het actieprogramma biedt concrete interventies die bewezen effectief zijn en de overheid stelt hierbij financiële middelen ter beschikking (€41 miljoen voor de komende 3 jaar).

Wij vragen de portefeuillehouder:

  1. Bent u al op de hoogte is van het actieprogramma Kansrijke Start?
  2. Onderschrijft u met ons dat ieder kind het verdient om een zo best mogelijke start te krijgen?
  3. Bent u bereid deel te nemen aan het programma en dit actief op de agenda te zetten?

Uw antwoorden zien we met belangstelling tegemoet,

Carola Groenen, raadslid D66
namens de fractie D66 gemeente Etten-Leur

Meer informatie via:
Website: www.d66etten-leur.nl E-mail : fractie@d66etten-leur.nl
Facebook: www.facebook.com/d66ettenleurpag Twitter:twitter.com/d66ettenleur

Brief zoals verzonden