Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 april 2018

Kandidaatstelling bestuursfuncties 8 mei 2018

Zoals op 7 december door de AAV is besloten, eindigt de termijn van alle zittende bestuursleden op de eerste AAV na de coalitieonderhandelingen. Penningmeester Geert Wiers is bij de aanvaarding van zijn raadslidmaatschap voor de gemeente Moerdijk afgetreden.

Deze AAV staat zoals aangekondigd gepland op dinsdag 8 mei 2018. Door middel van deze nieuwsbrief openen we dan ook de kandidaatstelling.

D66 Etten-Leur/Moerdijk is op zoek naar invulling voor de volgende functies:

  • Voorzitter
  • Penningmeester
  • Secretaris
  • Algemeen bestuurslid (4 vacatures)

Zie ook het profielenoverzicht voor een beschrijving van de diverse functies.

De voorzitter, penningmeester en secretaris worden in functie verkozen. De taken van de algemene bestuursleden worden door de verkozen bestuursleden in overleg vastgesteld op de eerstvolgende vergadering van het nieuwe bestuur. De profielen van politiek secretaris, campagne en communicatie, ledenwerving en ledenbinding, en talentontwikkeling en opleiding dienen daarom slechts als overzicht van de taken waar het bestuur zich voor gesteld ziet.

Ieder bestuurslid heeft functie-specifieke taken. Daarnaast vervult hij of zij taken in het algemeen belang van de afdeling. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het (mede-)organiseren van bijeenkomsten voor leden, campagneactiviteiten en andere zaken die de afdeling draaiend houden. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Bestuursleden zijn integer, hebben een kritisch opbouwende houding en werken mee aan het vormgeven en uitvoeren van het beleid van de afdeling. Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij samenwerken en openstaan voor ideeën en opbouwende kritiek, zowel van collega bestuursleden als van anderen.

Ieder lid van de afdeling Etten-Leur/Moerdijk kan, wanneer deze tenminste 6 maanden lid is van D66, zich kandideren voor deze functies. Wanneer je je wilt kandideren, verzoeken wij je dit voor donderdagavond 3 mei 2018, 22:00 te doen via dit formulier op onze website. Heb je geen e-mail of internettoegang, dan kun je een formulier opvragen via het secretariaat, op het adres Bazuinlaan 93, 4876 AD Etten-Leur. Ook van het papieren formulier is de uiterste ontvangstdatum 3 mei 2018, 22:00.

De nu zittende bestuursleden, Emma Laurijssens van Engelenhoven, Eva Laurijssens van Engelenhoven, Marianne van Haastere en Huib de Korte stellen zich overigens opnieuw kandidaat.

Vriendelijke groet,
D66 Etten-Leur/Moerdijk,
Eva Laurijssens van Engelenhoven,
secretaris